Grondwerker

Grondwerker
 • Branche:
 • Bouw
 • Plaats:
 • Hulst
 • Dienstverband:
 • Fulltime
Direct reageren

Je verricht alle voorkomende grondwerkzaamheden, alsmede het afwerken van bermen, taluds en aardebanen, voorbereiding van en bestrating werkzaamheden met gebruikmaken van handwerktuigen/gereedschap en indien nodig met gebruikmaken van klein machinaal materieel.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgvuldig en veilig gebruik van materieel en middelen.
 • Zorgvuldige en veilige werkuitvoering en naleving van de veiligheidsvoorschriften.
 • Naleving van de milieuvoorschriften en het juist handelen bij milieu-calamiteiten conform de instructies.
 • Werken conform de certificeringen van de organisatie: BRL SIKB 7000, BRL 9335, ISO9001 en VCA.

 Taken

 • Uitvoering opgedragen werkzaamheden op vakkundige wijze.
 • Verrichten dagelijks onderhoud en controles aan voertuigen, machines en materieel dat ter beschikking gesteld is.
 • Verrichten klein onderhoud en eenvoudige reparaties in overleg met, en onder begeleiding van de uitvoerder, chef werkplaats of deskundige collega.
 • Aanwijzingen geven aan machinisten bij samenwerking.
 • Het registreren van de benodigde gegevens op werkbonnen en andere documenten.
 • Het zorgvuldig mede beheren van de voorraden op de projecten.
 • Het nemen van maatregelen om de veiligheid, projectvoortgang en productkwaliteit te waarborgen.
 • Het in acht nemen en waarborgen van de veiligheid van derden.
 • Meewerken bij gladheidsbestrijding.

Functievereisten

 • In het bezit van een geldig rijbewijs, minimaal B/E.
 • Kunnen werken met klein materieel zoals minigraver, shovel en rupsdumper
 • Indien tevens werkzaamheden aan openbare wegen: cursus “Veilig Werken aan de Openbare Weg”.
 • Door opleiding en/of ervaring verkregen LBO en/of MBO-niveau.
 • Praktijkervaring in de GWW- en/of cultuurtechnische sector.
 • Opleiding Basis-VCA.
 • Opleiding OPM (operationeel medewerker saneringen) of voldoende ervaring met saneringswerken.
 • Communiceren en samenwerken met collega’s en derden op de bouwplaats.
 • Kennis van de relevante onderdelen van de Standaard 2010 (inclusief UAV en UAV GC).
 • Kennis van publicatie 132 van CROW.

​​​​​​​

Werkomstandigheden

Je werkt onder wisselende weersomstandigheden en werksituaties in de buitenlucht. Je werkt vaak in onhandige houdingen, gehurkt, bukkend e.d.. Er is vaak fysieke kracht nodig bij het gebruik van handgereedschappen. Je komt veel in aanraking met grond van diverse samenstellingen en in de nabijheid van in werking zijnde machines en voertuigen. Je draagt doorgaans beschermende kleding, handschoenen en veiligheidshelm.

Direct reageren Terug naar vacatures

Reageer direct.